Medical Beauty Clinic

Cosmetische kliniek voor natuurlijke schoonheid

 • Natuurlijke schoonheid
 • Natuurlijke schoonheid
 • Natuurlijke schoonheid

Uw privacy

Medical Beauty Clinic en haar werkorganisatie achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Medical Beauty Clinic persoonsgegevens verwerkt van clienten, relaties w.o. prospects, cursisten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Medical Beauty Clinic zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze behandelingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

Medical Beauty Clinic, Amersfoortseweg 57, 3712 BA Huis Ter Heide.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Medical Beauty Clinic uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan clienten en relaties verzamelt en verwerkt Medical Beauty Clinic hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummers, email-adressen en IP nummers:

 • Wanneer uw informatie aanvraagt over onze behandelingen;
 • Wanneer u producten en/of diensten van Medical Beauty Clinic afneemt.
 • Wanneer u contact heeft met Medical Beauty Clinic. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, inschrijft voor cursussen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om clienten en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Medical Beauty Clinic rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.
 • Wanneer u de website bezoekt

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Medical Beauty Clinic indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Medical Beauty Clinic, onder vermelding van AVG, info@medicalbeautyclinic.nl

Cookies

Medical Beauty Clinic gebruikt cookies om de site correct te laten functioneren en om gegevens te verzamelen om de site verder te verbeteren.

Functionele cookies

De site gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De cookies worden gebruikt om toegangsrechten voor zowel ingelogde als  niet-ingelogde bezoekers te controleren en onthouden en er voor te zorgen dat de juiste gegevens worden getoond. De namen van deze functionele cookies bestaan uit een reeks van 32 tekens bestaand uit cijfers en de letters "a" t/m "f". De exacte naam wordt willekeurige bepaald en is per bezoeker verschillend.

Analytische cookies

De site gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een databewerkingsovereenkomst met Google gesloten, verder is gegevensuitwisseling met andere Google diensten uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. De namen van deze analytische cookies beginnen met “_ga”. Google bewaart voor de cookies een gebruikers ID tot 26 maanden na het laatste bezoek.

Voor het correct functioneren van de site worden ook IP adressen vastgelegd. Bij het bezoeken van deze website leggen wij voor elke aanvraag (paginabezoeken, laden van afbeeldingen, etc) het opgevraagde adres en uw IP nummer vast. Wij doen dit om het functioneren van de site te kunnen controleren en om de site te kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zeven dagen bewaard.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Medical Beauty Clinic gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Medical Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Medical Beauty Clinic een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Medical Beauty Clinic uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: 

Medical Beauty Clinic, t.a.v. de directie, Amersfoortseweg 57, 3712 BA Huis Ter Heide of e-mail: info@medicalbeautyclinic.nl