Medical Beauty Clinic

Cosmetische kliniek voor natuurlijke schoonheid

  • Natuurlijke schoonheid
  • Natuurlijke schoonheid
  • Natuurlijke schoonheid

Klachten

Heeft u een klacht?
Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van uw arts bij Medical Beauty Clinic. Gelukkig hebben wij speciaal voor onze gewaardeerde cliënten een heldere procedure waarmee de klacht in behandeling wordt genomen. Wij nemen een klacht uitermate serieus, omdat wij altijd willen blijven verbeteren.

Graag gaan we met u in gesprek over hetgeen waar u ontevreden over bent. We proberen uiterlijk binnen 6 weken deze klacht naar tevredenheid af te handelen.

Medical Beauty Clinic is voor de klachtenregeling en geschillenprocedure aangesloten bij DOKh te Alkmaar. Mocht u er samen met uw arts in eerste instantie niet uit komen, dan zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh de opvang van uw klacht verder verzorgen en u ondersteunen bij het verder te volgen traject om naar een oplossing te zoeken.

Lees hier verder: U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?